Các nhà khoa học Anh đang tiến gần tới thành công trong chế tạo máu nhân tạo, tuy nhiên, việc này gặp nhiều rào cản từ pháp luật và vấn đề đạo đức.