(CATP) Nguồn cung cấp gạo của thế giới đang bị thu hẹp tới mức nguy hiểm khi các vựa thóc chính của Nam Á giảm xuống mức thấp trong 25 năm qua và các chính phủ cố gắng ổn định các thị trường nội địa.