Năm 2008 có thể sẽ là năm tội phạm công nghệ cao hoành hành gây thiệt hại nặng nề cho kinh tế Việt Nam - nhận định của các chuyên gia công nghệ thông tin.