Nghe tin nhà văn Nguyễn Khải mổ tim và sức khỏe hiện thời của ông rất xấu, tôi vào thăm ông và cứ bâng khuâng nghĩ về đời người. Mấy năm gần đây, con cái của ông trưởng thành, cuộc sống của ông không còn vất vả như trước