Trong phiên xử phúc thẩm ngày 29/9, Nguyễn Lâm Thái tiếp tục kêu oan, bị cáo này cho rằng một mặt hàng chào 5 mức giá khác nhau là do cơ chế chứ không phải lừa đảo.