Giá sữa nhập khẩu trong nước còn cao hơn giá tại các nước trong khu vực vài chục ngàn đồng/hộp.