Tình trạng cắt điện tràn lan, không báo trước đang là vấn đề gây bức xúc và thiệt hại cho người dân, doanh nghiệp. Cục Điều tiết Điện lực vừa kết thúc thanh, kiểm tra và có câu trả lời về vấn đề trên.