(NLĐO) - Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc) Tôn Du, 51 tuổi, vừa bị khai trừ khỏi Đảng và tước mọi chức vụ lãnh đạo sau khi Ủy ban Kiểm tra kỷ luật Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc kết luận phạm tội nhận hối lộ