"Anh Võ Văn Kiệt (nguyên Thủ tướng Chính phủ) kể với tôi, một người nước ngoài nói với anh ấy rằng, VN bây giờ phải có bàn tay sắt, nhưng đấy phải là bàn tay sạch thì mới có thể khắc phục được những tồn tại ngay trong Đảng”. Nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu đã nói như vậy trong cuộc trao đổi với báo chí sáng 7/7.