Các diễn giả tham dự cuộc hội thảo về thị trường vốn đều nhận định rằng bất chấp những biến động mạnh trong thời gian qua, nhiều nhà đầu tư vẫn có cái nhìn tích cực về tương lai của thị trường tài chính Việt Nam.