(SVVN) Chứng khoán đang đứng, nhà đất đang đóng băng... một số nhà đầu tư trẻ đang chuyển sang việc tập tành buôn quặng.