Sau 25 năm vắng bóng, vở diễn Nàng Sita “đình đám” của chiếu chèo Hà Nội trở lại sân khấu trong dự án phục dựng Chèo cổ chào mừng 1000 năm Thăng Long.