Nhà mặt tiền 3,9 m, sâu 28,8 m, muốn xây nhà 3 tầng.