Nhà ít con, trẻ lớn lên đi học xa hoặc “ra riêng”, để lại những người lớn tuổi suốt năm chờ nghe tiếng trẻ. Những gia đình như thế ngày càng nhiều.