TT - Với kiểu kinh doanh nhà đất “trên giấy”, người bán - chủ sở hữu nhà đất là các doanh nghiệp (DN) có chức năng kinh doanh bất động sản. Các DN này sở hữu hàng loạt khu đất hay dự án bất động sản.