Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Hồng Quân, ngày 26.3 đã có tờ trình Thủ tướng Chính phủ đề nghị ban hành nghị quyết của Chính phủ về một số cơ chế, chính sách nhằm đẩy mạnh phát triển nhà ở cho học sinh, sinh viên (HSSV) và nhà ở xã hội cho công nhân lao động (CNLĐ) tại các KCN tập trung, người có thu nhập thấp tại khu vực đô thị.