Ngày 15-10, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng và Luật thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN).

Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính Vũ Văn Ninh, Luật thuế giá trị gia tăng hiện hành quy định mức thuế suất áp dụng đối với tất cả các loại nhà ở là 10%. Chính phủ đề nghị áp dụng thuế suất 5% đối với nhà ở cho học sinh, sinh viên, công nhân tại các khu công nghiệp và người có thu nhập thấp. Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính và ngân sách Phùng Quốc Hiển cho biết đa số ý kiến trong ủy ban này nhất trí với việc điều chỉnh thuế suất như nêu trên, nhằm khuyến khích doanh nghiệp đầu tư xây dựng nhà ở xã hội, tạo điều kiện cho người có thu nhập thấp tiếp cận với nhà giá rẻ. Nhiều ưu đãi Về việc sửa đổi Luật thuế TNDN, theo quy định hiện hành chỉ có các dự án đầu tư xây dựng nhà ở cho học sinh, sinh viên, công nhân tại khu công nghiệp và người có thu nhập thấp tại địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn mới được hưởng ưu đãi về thuế TNDN với mức ưu đãi cao nhất (thuế suất 10%, miễn thuế bốn năm và giảm thuế tối đa chín năm tiếp theo). Nay Chính phủ đề nghị quy định: mọi dự án đầu tư xây dựng nhà ở cho người có thu nhập thấp, không phụ thuộc vào địa bàn đầu tư đều được hưởng ưu đãi về thuế TNDN với mức ưu đãi cao nhất. Chính phủ cũng trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho phép dự án đầu tư mở rộng thuộc lĩnh vực ưu đãi đầu tư hoặc thực hiện tại địa bàn ưu đãi mà không hình thành pháp nhân mới, cũng được ưu đãi thuế TNDN như trường hợp đầu tư mở rộng thành lập pháp nhân mới. Dự án đầu tư mở rộng thuộc diện được hưởng ưu đãi thuế TNDN là dự án hạch toán riêng được thu nhập tăng thêm do đầu tư mở rộng mang lại và đáp ứng một trong các tiêu chí sau đây (do Chính phủ quy định): công suất sau đầu tư tăng trên 30% so với công suất hiện tại; số vốn đầu tư trên 20 tỉ đồng (đối với dự án đầu tư mở rộng thuộc lĩnh vực hưởng ưu đãi quy định của Luật thuế TNDN); hoặc số vốn đầu tư trên 10 tỉ đồng (các dự án đầu tư mở rộng thực hiện tại các địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn hoặc đặc biệt khó khăn theo quy định của Luật thuế TNDN). Kiểm soát chặt Tại phiên họp, nhiều thành viên của Ủy ban Thường vụ Quốc hội lưu ý việc thực hiện các chính sách ưu đãi, trong đó có ưu đãi về thuế cần có các quy định cụ thể, nhằm đảm bảo lợi ích của các chính sách nêu trên đến đúng đối tượng. Có ý kiến đề nghị thay vì hỗ trợ gián tiếp qua việc ưu đãi cho doanh nghiệp thì nên nghiên cứu áp dụng chính sách hỗ trợ trực tiếp cho sinh viên, công nhân và người có thu nhập thấp. Lấy ví dụ về làng sinh viên Hasinco (Hà Nội), sau khi xây dựng xong đến nay đối tượng thụ hưởng không còn như mục đích ban đầu, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa - giáo dục, thanh niên, thiếu niên và nhi đồng Đào Trọng Thi và Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng đều cho rằng cần có cơ chế kiểm soát việc áp dụng các chính sách nêu trên. Theo