Nhà Trắng đang trải qua đợt trùng tu lớn để thay thế hệ thống máy sưởi, điều hòa, thông gió, nâng cấp hệ thống máy tính và chỉnh trang phòng ốc, không gian ngoài trời.

Phương Thảo
Video: Reuters