PN - Giam giữ tù nhân là một tình thế tiến thoái lưỡng nan - người ta vừa cố gắng cách ly tù nhân khỏi cộng đồng, trong khi vẫn nỗ lực giúp người hoàn lương hội nhập xã hội.

Các sinh viên kiến trúc Malaysia đã tìm ra giải pháp nhà tù trong không gian, cho phép người tù làm việc trong các nông trại và nhà máy để đóng góp cho "thành phố mẹ” bên dưới. Ý tưởng này giành giải nhất tại cuộc thi do tạp chí eVolo tổ chức, thu hút 430 bài dự thi từ 42 quốc gia. Ngọc Lan (CNET)