Nhà văn, nhà nghiên cứu Nguyên Ngọc sẽ cùng Giáo sư Alain J. Lemaître bàn về bản sắc dân tộc trong cuộc hội thảo có tựa đề " Bản sắc dân tộc, bản sắc đa dạng". Hội thảo diễn ra lúc 18h ngày 13.4 (thứ 4) tại trung tâm văn hóa Pháp, 24 Tràng Tiền, Hà Nội.

Ở một đất nước như nước Pháp, nơi mà ý niệm quốc gia đã có từ rất lâu đời, thì việc một bên là xây dựng khối cộng đồng châu Âu và một bên là phong trào toàn cầu hóa đã khiến cho người Pháp, trong một hoàn cảnh khủng hoảng quốc tế, phải tự thắc mắc về bản sắc văn hóa của mình là gì. Hội thảo sẽ cho thấy việc nói về bản sắc, từ xác định bản sắc cho quốc gia và nói về cộng đồng Pháp ngữ không hề mâu thuẫn mà hoàn toàn ngược lại. Trước hết điều đó đòi hỏi phải hiểu bản sắc của một quốc gia như nước Pháp là gì. Nó cũng đồng thời bao hàm việc hiểu rằng cộng đồng Pháp ngữ, vốn là sản phẩm của một lịch sử được thúc đẩy không chỉ bởi nước Pháp mà bởi cả những nước đã chống lại Pháp và giành lại tự do, là một hình thức mở ra tương lai đầy năng động và một hình thức làm phong phú thêm cho nhau đối với các nước thừa nhận nhau trong một nền văn hóa chung. Giáo sư Alain J. Lemaître học ngành Lịch sử và Dân tộc học tại Đại học Paris I - Sorbonne và Đại học Paris VII - Denis Diderot. Với ba tấm bằng Tiến sĩ, ông hiện là giáo sư sử học hiện đại tại trường Đại học Haute Alsace, Mulhouse. Ông cũng là thành viên Trung tâm nghiên cứu kinh tế, xã hội, nghệ thuật và kỹ thuật nơi ông phụ trách nhóm nghiên cứu sự hình thành các bản sắc. Các công trình nghiên cứu của ông liên quan đến lịch sử các tập tính và lịch sử chính trị châu Âu. Ông đã xuất bản nhiều tác phẩm, đặc biệt là: “Vì một lịch sử văn hóa mạo hiểm” (Strasbourg, 2004), “Những cuộc cách mạng của thế giới hiện đại” (Berlin, 2006). Nguyên Ngọc là nhà văn, nhà nghiên cứu, từng là tổng biên tập báo Văn nghệ, chuyên gia về Tây Nguyên, dịch giả của nhiều cuốn sách có giá trị, hiện là Chủ tịch Hội đồng Khoa học Quỹ Văn hóa Phan Châu Trinh. Quỳnh Chi