Báo cáo của các nhà khoa học Trung Quốc đăng trên tạp chí “Tự nhiên-di truyền học” của Anh số ra mới nhất cho biết, họ đã nhân bản vô tính thành công một loại gen có vai trò then chốt giúp tăng sản lượng lúa nước.

Kết quả nghiên cứu mang tính đột phá trên được thực hiện bởi Viện sỹ Lý Gia Dương thuộc Viện nghiên cứu di truyền và phát triển sinh vật học của Viện khoa học xã hội Trung Quốc, và nhóm các nhà khoa học thuộc Viện nghiên cứu lúa nước Trung Quốc. Báo cáo chỉ ra, loại gen này có thể giúp thay đổi hình dạng cây lúa nước ở mức độ rất lớn và giúp tăng 10% sản lượng lúa nước. Các nhà khoa học cho rằng, đến năm 2050, toàn thế giới phải tăng gấp đôi sản lượng lương thực mới có thể đáp ứng nhu cầu trước thực trạng dân số ngày càng gia tăng. Việc lợi dụng gen tăng sản lượng lúa nước sẽ trở thành con đường quan trọng để giải quyết vấn nạn thiếu lương thực./. Ngọc Thúy (Vietnam+)