(BNS) Hiến máu nhân đạo nghĩa tình đời Giúp người bị nạn chẳng từ nan Không máu cứu nguy thập phần tử Nghĩa cử cao dày sống thảnh thơi