EUR/USD:cặp tiền này đã đảo chiều nhung xu hướng khônng quyết định ngày hôm qua,hình thành cây Doji trong biểu đồ ngày.Biểu đồ h4 cho chúng ta thấy rằng cặp tiền này đang giao động trong vùng 1.4850-1.4950

Tuy nhiên,theo tôi,giá đã cho chúng ta thấy rất rõ ràng rằng xu hướng tăng vẫn nắm giữ mạnh khi giá nhanh chóng bị từ chối xu hướng giảm điều chỉnh xa hơn sau khi chạm vùng hỗ trợ tại 1.4850 và tôi kì vọng rằng khi giá phá mức 1.4950 thì mục tiêu tiếp theo ít nhất là về 1.5080 và 1.5140 trước khi đạt mức cuối cùng là 1.5300.Mức hỗ trợ đầu tiên tại 1.4850.Phá vỡ vùng này sẽ chưa có nghĩa là xu hướng đảo chiều bắt đầu nhưng chắc chắn rằng viễn cảnh tăng giá đã không còn.Các lệnh bán không được đề nghị trong lúc này.