GBP/USD:cặp tiền này đã tăng ngày hôm qua,trượt trên đường trên của kênh giảm giá,chạm đỉnh tại 16488 nhưng thất bại trong việc giao dịch trên kênh tăng giá và đã đóng cửa thấp hơn tại 1.6384.

Tôi nghĩ đường trên của kênh giảm giá vẫn đang làm tốt nhiệm vụ để có thể đặt lênh bán trong hoàn cảnh này.Phá vỡ vùng này sẽ đưa chúng ta đến hướng giảm.Mức hỗ trợ hiện tại là 1.6300.Phá vỡ vùng này sẽ đưa xu hướng giảm xa hơn về 1.6140.Mức kháng cự tại 1.6488.Phá vỡ múc này sẽ coi như là xu hướng giảm kết thúc.