UBND TPHCM vừa công bố quyết định điều động ông Trần Trọng Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy quận 4, Phó Chủ tịch UBND quận 4 về nhận nhiệm vụ Quyền Chủ tịch UBND huyện Bình Chánh.