(CafeF) - Những công ty bị thua lỗ trong lĩnh vực cho vay bất động sản dưới chuẩn đã cắt giảm khoảng 34 nghìn nhân công trong 09 tháng qua, mức cao nhất trong 7 năm.> Thế giới rung chuyển vì Bear Stearns/ CEO của Citigroup từ chức/ JP Morgan thâu tóm Bear Stearns