(VnMedia) - Khi nhận 1.232 hộp sữa nhập khẩu (trị giá 91 triệu), nhân viên tiếp thị này đã biến mất