Nhân viên xe buýt nhắc nhở khách không được mở cửa thì xảy ra mâu thuẫn dẫn đến cự cãi. Người này sau đó cùng 2 hành khách lao vào đánh đấm túi bụi.

Lê Trai