(NLĐ)- Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, kim ngạch nhập khẩu của cả nước trong tháng 8 -2010 ước đạt 6,9 tỉ USD, giảm 1,5% so với tháng 7.

Tính chung, kim ngạch nhập khẩu 8 tháng đầu năm 2010 đạt 52,68 tỉ USD, tăng 24,4% so với cùng kỳ năm 2009. Trong đó, nhập khẩu của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đạt 22,37 tỉ USD, tăng 43,6%. Mặc dù lượng nhập khẩu giảm về lượng nhưng giá nhập khẩu bình quân của hầu hết các mặt hàng đều tăng nên ảnh hưởng đáng kể đến mức tăng của kim ngạch nhập khẩu cả nước. Tính riêng yếu tố tăng giá đã khiến kim ngạch nhập khẩu tăng hơn 3,8 tỉ USD. Ước tính nhập siêu tháng 8 là 900 triệu USD, chiếm 15% kim ngạch xuất khẩu. Tính chung 8 tháng đầu năm, nhập siêu đạt 8,15 tỉ USD, bằng 18,3% kim ngạch xuất khẩu...