Hỏi:

small_10276.jpg Doanh nghiệp chúng tôi có nhu cầu nhập khẩu một số hàng hóa là máy móc phục vụ cho hoạt động nghiên cứu khoa học của đơn vị. Vậy doanh nghiệp có được miễn thuế khi nhập khẩu lô hàng này không? (Nguyễn Trọng Dương, khu 26B đường số 5, P7, Q.Gò Vấp, Tp.HCM) Hỏi: Doanh nghiệp chúng tôi có nhu cầu nhập khẩu một số hàng hóa là máy móc phục vụ cho hoạt động nghiên cứu khoa học của đơn vị. Vậy doanh nghiệp có được miễn thuế khi nhập khẩu lô hàng này không? (Nguyễn Trọng Dương, khu 26B đường số 5, P7, Q.Gò Vấp, Tp.HCM) Trả lời: Căn cứ Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 45/2005/QH11 ngày 14/6/2005, Nghị định 149/2005/NĐ-CP ngày 8/12/2005 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thuế xuất khẩu, Thuế nhập khẩu, Thông tư 59/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thi hành thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; thì hàng hóa nhập khẩu phục vụ mục đích nghiên cứu khoa học có thể thuộc đối tượng miễn thuế hoặc xét miễn thuế nhập khẩu, cụ thể: - Nếu hàng hóa là “máy móc, thiết bị, phụ tùng, vật tư, phương tiện vận tải trong nước chưa sản xuất được, công nghệ trong nước chưa tạo ra được” thuộc Danh mục do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành, nhập khẩu để “sử dụng trực tiếp vào hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ” thì thuộc đối tượng miễn thuế. - Nếu hàng hóa là hàng chuyên dùng trực tiếp phục vụ cho nghiên cứu khoa học (trừ trường hợp quy định tại điểm 1.14, khoản 1, mục I, phần D Thông tư 59) theo danh mục cụ thể do Bộ quản lý chuyên ngành duyệt thì thuộc đối tượng xét miễn thuế. Do ông không nêu cụ thể loại hàng hóa nhập khẩu để phục vụ nghiên cứu khoa học đó là gì nên đề nghị ông liên hệ với cục hải quan địa phương để kiểm tra xác định cụ thể hàng hóa doanh nghiệp ông có thuộc trường hợp được miễn thuế hay xét miễn thuế không để xử lý theo quy định.