Ngày 6/11, Chủ tịch Đảng Dân chủ Nhật Bản (DPJ) đối lập Ichiro Ozawa đã rút lại tuyên bố từ chức và tiếp tục ở lại cương vị chủ tịch đảng.