Nội các Nhật Bản đã phê chuẩn kế hoạch gia hạn các biện pháp trừng phạt CHDCND Triều Tiên thêm 6 tháng.