VIT-Các nhà khoa học Nhật Bản đang có sáng kiến xây dựng một hòn đảo nhân tạo trên vùng biển Thái Bình Dương, nhằm phục vụ cho công nghiệp khai thác cá biển của nước này.