(VOV) - Các biện pháp bao gồm giám sát các nhà thầu có nghi vấn rò rỉ thông tin mật liên tục 24h/ngày.

Nhật Bản điều tra thông tin máy chủ Hạ viện nhiễm virus Hệ thống máy tính IMF bị tin tặc tấn công

Bộ Quốc phòng Nhật Bản đã xem xét các biện pháp bảo vệ các nhà thầu thiết bị quốc phòng khỏi các cuộc tấn công mạng. Đây là động thái mới nhất của Bộ Quốc phòng Nhật Bản sau các cuộc tấn công mạng nhằm vào công ty Công nghiệp nặng Mitsubishi Heavy Industries và một số hãng khác.

An ninh mạng được thiết lập đảm bảo hoạt động của các nhà thầu Nhật Bản (ảnh minh họa)

Các biện pháp bao gồm giám sát các nhà thầu có nghi vấn việc rò rỉ thông tin mật liên tục 24h/ngày. Yêu cầu các công ty duy trì nhật ký truy nhập thông tin ít nhất 3 tháng, khi phát hiện virus trong hệ thống máy tính nội bộ phải lập tức liên lạc với Bộ Quốc phòng. Cơ quan này cũng sẽ kiểm tra hệ thống an ninh mạng, đề phòng virus xâm nhập qua thư điện tử của toàn bộ các nhà thầu.

Bộ Quốc phòng Nhật Bản cho biết, sẽ họp với các nhà thầu thiết bị vào tuần tới để thông báo việc bổ sung các điều khoản về các biện pháp bảo vệ an ninh mạng vào hợp đồng./.