Đại sứ Nhật Bản cùng với Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam sẽ ký công hàm nối lại viện trợ ODA cho Việt Nam...