Nhật Bản sẽ kéo thời hạn cấm vận từ 6 tháng cho tới 1 năm, cấm xuất khẩu tất cả các mặt hàng của Nhật Bản sang CHDCND Triều Tiên…