Theo tờ Yomiuri (Nhật Bản), Bộ Ngoại giao nước này đã quyết định thành lập một đường dây nóng và bộ phận chuyên tiếp nhận thông tin tố cáo việc sử dụng sai mục đích nguồn vốn viện trợ phát triển chính thức (ODA), bao gồm các vụ hối lộ và tham nhũng.