Theo Kyodo ngày 2/10, Nhật Bản bắt đầu tiến hành tư nhân hóa khoảng 24.000 bưu điện của nước này từ ngày 1/10.

small_4309.jpg Ngành bưu điện Nhật Bản đã hoạt động 136 năm dưới sự quản lý của Nhà nước. Trong 10 năm đầu kéo dài đến 2017, bưu điện Nhật Bản sẽ được tách thành 4 công ty kinh doanh phụ trách các lĩnh vực: chuyển phát thư Japan Post Service Co., ngân hàng Japan Post Bank, bảo hiểm Japan Post Insurance Co., và các dịch vụ tại bưu điện Japan Post Network Co. Toàn bộ 4 công ty trên trực thuộc Japan Post Holdings Co.- công ty cổ phần bưu điện do Chính phủ Nhật Bản sở hữu 100%. Đến năm 2017, Japan Post Holdings Co. sẽ giảm bớt số cổ phần nắm giữ trong Japan Post Bank và Japan Post Insurance Co. trong đó dự định niêm yết hai công ty này trên thị trường chứng khoán trong tài khóa 2009. Japan Post Holdings Co. dự định sẽ bán toàn bộ cổ phiếu trong hai công ty này.