700 người hoạt động bảo vệ môi trường biểu tình tại TP Rokkasho, Nhật Bản, phản đối lễ khánh thành nhà máy điện hạt nhân hợp tác Nhật-Pháp với sự chứng kiến của Thủ tướng Pháp Francois Fillon.