Ngân hàng Trung ương Nhật Bản đã bơm một khoản tiền kỷ lục 4.000 tỷ yên (khoảng 39 tỷ USD) vào thị trường tiền tệ trong chiến dịch khẩn cấp hỗ trợ thị trường tín dụng liên ngân hàng.