Bản dịch cuốn "Nhật ký Đặng Thùy Trâm" bằng tiếng Italia, dày 206 trang vừa được nhà xuất bản Mondadori lớn nhất ở Italia chính thức phát hành.