Giadinh.net - Khi rượu đã ngà ngà, Hùng và Sơn to tiếng cãi nhau. Lập tức Hùng bỏ về nhà mang dao sang "chỉnh đốn" lại thái độ của Sơn