Với khả năng giữ thăng bằng tốt, các thanh niên có trò biểu diễn rất nguy hiểm trên nhà cao.