PN - Đến hết ngày 27/8, 24/24 đảng bộ quận huyện đã tiến hành xong đại hội đại biểu (ĐHĐB) nhiệm kỳ 2010- 2015. Kết quả, có có 262 nữ trúng cử vào ban chấp hành (BCH), đạt tỷ lệ 25,84%; có 56 nữ được bầu vào ban thường vụ (BTV), đạt tỷ lệ 18,79%.

“Được mùa” lãnh đạo nữ Trong 24 quận huyện ủy, Q.10 có tỷ lệ nữ trúng cử vào BCH cao nhất (15/45 người, đạt 33,33%). Đây cũng là quận có số nữ được bầu vào BTV cao nhất: 5/15 người, chiếm 33,33%. Quận có tỷ lệ nữ trong BCH cao thứ hai là Tân Bình (14/45 người, chiếm 31,11%) và Q.3 (13/43 người, chiếm 30,23%). Q.10, Tân Bình, Q.3 là ba quận có tỷ lệ nữ trong BCH trên 30%, 21 quận huyện còn lại đều có tỷ lệ nữ đạt dưới 30%, trong đó thấp nhất là Q.2 (8 nữ/41 người, chiếm 19,5%) và Q.11 (9 nữ/43 vị, chiếm 20,93%). So với đầu nhiệm kỳ trước, tỷ lệ nữ trúng cử BCH quận huyện ủy có giảm 0,78% (25,84% so với 26,62%). Tuy nhiên, do tỷ lệ nữ ở cấp xã phường nhiệm kỳ này tăng so với nhiệm kỳ 2005 - 2010 (33,21% so với 29,58%) nên xét bình quân hai cấp (xã phường và quận huyện) thì tỷ lệ nữ ở nhiệm kỳ này tăng so với nhiệm kỳ trước (29,53% so với 28,10%). Bầu trực tiếp Bí thư Quận ủy tại ĐHĐB Đảng bộ Q.Tân Phú Đặc biệt, ở cấp quận huyện, tại kỳ Đại hội này, số nữ đắc cử bí thư và phó bí thư cao nhất trong tất cả các kỳ đại hội từ trước đến nay, gồm năm nữ bí thư, 10 phó bí thư (trong đó có bảy phó bí thư thường trực). Năm nữ bí thư quận huyện ủy vừa được bầu là các chị Nguyễn Thị Thu (H.Nhà Bè), Nguyễn Thị Kim Dung (H.Cần Giờ), Đổng Thị Kim Vui (Q.8), Nguyễn Thị Kim Hoàng (Q.Tân Bình), Nguyễn Thị Ngọc Lan (Q.Bình Tân). Trong số nữ trúng cử vào BCH kỳ này, có 19 chủ tịch và 4 phó chủ tịch Hội PN quận huyện. Tăng cường quan tâm về dân sinh Điểm nổi bật của ĐHĐB Đảng bộ các quận huyện nhiệm kỳ 2010 - 2015 là nghị quyết hóa, chỉ tiêu hóa nhiều vấn đề thuộc về an sinh xã hội. 24/24 quận huyện đều nêu các công trình, chương trình, chỉ tiêu về y tế, giáo dục, giảm nghèo, giải quyết việc làm... Hầu hết các quận huyện đều nêu nhiều dự án đầu tư mới, dự án chỉnh trang đô thị, nhưng đi liền với nó là các giải pháp bố trí tái định cư cho hộ diện giải tỏa, di dời, với tiêu chí “bảo đảm nơi tái định cư tốt hơn hoặc bằng nơi ở cũ”. Có thể kể, Đảng bộ H.Hóc Môn đề ra ba chương trình trọng điểm thì cả ba đều liên quan trực tiếp đến đời sống người dân: chương trình Xây dựng nông thôn mới tại các xã; chương trình Giảm hộ nghèo, tăng hộ khá bền vững; chương trình Tiếp tục cải cách hành chính sâu, rộng trên các lĩnh vực gắn với tích cực phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Bốn công trình trọng điểm cũng là những công trình an sinh xã hội: xây dựng mới 10 trường học; xây dựng nhà thiếu nhi huyện; nâng cấp, mở rộng các tuyến đường (…); xây dựng nghĩa trang nhân dân huyện. Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Q.7 cũng nêu các chỉ tiêu: phấn đấu cung cấp nước sạch, phủ kín điện lưới quốc gia đến 100% hộ gia đình; đến cuối năm 2012 cơ bản không còn hộ nghèo có mức thu nhập dưới 10 triệu đồng/người/năm và đến cuối năm 2015 cơ bản không còn hộ nghèo có mức thu nhập dưới 12 triệu đồng/người/năm. Bên cạnh các công trình cải thiện bộ mặt đô thị, Q.7 cũng đặt chỉ tiêu xây dựng mới 500 căn hộ tái định cư. Nghị quyết Đại hội của Đảng bộ Q.Tân Phú thì xác định: đảm bảo cho các gia đình có công có mức sống từ trung bình khá trở lên; hàng năm giải quyết việc làm từ 10.000 - 12.000 lao động, phấn đấu đến năm 2014 xóa hộ nghèo có thu nhập từ 12 triệu đ/người/năm trở xuống. Q.Bình Tân xác định: 30 chỉ tiêu, trong đó có nhiều chỉ tiêu về nước sạch, giảm nghèo, tạo việc làm, tỷ lệ giảm sinh, tỷ lệ bác sĩ/số dân… Theo đánh giá của Thành ủy TP.HCM, đại hội cấp cơ sở và trên cơ sở đến hôm nay cơ bản đã thành công. Vấn đề là sau đại hội, các cấp ủy cần triển khai văn kiện thành những chương trình cụ thể, có phân công người phụ trách, có biện pháp, quy trình triển khai đồng bộ để đưa nghị quyết sớm đi vào cuộc sống. Ngọc Hồ