Khoảng một năm trở lại đây tại Việt Nam xuất hiện nhiều hình thức quảng cáo mới. Đây có thể là một cách mà doanh nghiệp cần áp dụng để tiết kiệm chi phí.