(VEN) - Hiện nay cả nước có khoảng 1.500 làng nghề và hơn 300.000 DN (trong đó khoảng 90% DN có quy mô vừa và nhỏ), phần lớn các DN này đều gặp phải vấn đề ô nhiễm môi trường trong quá trình sản xuất. Tuy nhiên để thay đổi công nghệ thì các DN lại gặp khó khăn trong vấn đề tiếp cận nguồn vốn đầu tư.