Theo thống kê, từ đầu tháng 9 đến nay, UBCK đã tiến hành xử phạt 15 CTCP với tổng số tiền 540 triệu đồng.