(InfoTV) - PR (Public Relations) đang dần trở thành khái niệm quen thuộc với mỗi doanh nghiệp nhằm giúp công chúng hiểu biết hơn về doanh nghiệp và sản phẩm của họ. Tuy nhiên, để hiểu và thực hành PR như thế nào thì các doanh nghiệp chưa nhìn nhận đúng đắn. Đây cũng là đề tài cuộc trao đổi của InfoTV với ông Đỗ Duy Khương – Giám đốc Công ty IPR.

>>Xem video chi tiết tại đây InfoTV InfoTV