TT (TP.HCM) - Sở Lao động - thương binh & xã hội (LĐ-TB&XH) TP.HCM vừa cho biết hiện một số doanh nghiệp trên địa bàn TP.HCM sử dụng lao động người nước ngoài không có giấy phép như Công ty TNHH Pou Yuen, Công ty TNHH giày da Huê Phong…