Vẫn hừng hực khí thế đồng khởi năm xưa, trong bước đường phát triển, người dân nơi đây thể hiện bản lĩnh, nghị lực vượt qua khó khăn, thách thức. Đến nay có 2 xã được công nhận xã văn hóa và 2 xã đang hoàn chỉnh các tiêu chí của xã văn hóa